Jest to choroba polegająca na uszkodzeniu lub zniszczeniu mieszków włosowych, co jest przyczyną nadmiernej utraty włosów. Do zniszczenia mieszków może dojść wskutek zapalenia.

Zapalenie może przybrać dwojaką formę, powierzchowną i głęboką. O formie głębokiej mówimy, kiedy zapalenie jest wywoływane bakterią zewnętrzną, a konkretniej gronkowcem złocistym. Brak leczenie może doprowadzić do całkowitego wyłysienia.

W leczeniu łysienia dynamicznego leczy się w pierwszej chorobę, która prowadzi do niszczenia mieszków włosowych. Najczęściej przyczyną bywa zapalenie, w tym przypadku stosuje się maść z antybiotykiem o nazwie mupirocyna. Jeżeli przez okres do 5 dni nie następuje poprawa stosuje się antybiotyki o działaniu ogólnym.