Przyczyny łysienia neurotycznego nie są do końca znane, dlatego jest ono bardzo trudne do wyleczenia. Jest to choroba o podłożu nerwowym, dlatego skuteczność leczenia zależy od stanu układu nerwowego chorego. W niektórych przypadkach włosy, po uporaniu się z trudnymi przeżyciami, same odrastają. W innych, szok emocjonalny był na tyle duży i długotrwały, że włosy nie odrastają już nigdy.

Łysienie o podłożu neurotycznym występuje w momencie doznania przez osobę szoku emocjonalnego. Ma to związek z utratą trwałych więzi emocjonalnych, np. ze śmiercią bliskiej osoby, czy niespodziewanym zakończeniem długotrwałego związku. Kluczowy jest tu nadmierne obciążenie układu nerwowego, w wyniku szoku. Sytuacje stresogenne dodatkowo utrudniają leczenie i pogłębiają proces utraty włosów, utrudniając dodatkowo powrót do zdrowia.

Łysienie neurotyczne jest czasem kojarzone z dolegliwością trichotillomanii. W obu przypadkach dochodzi do utraty włosów. Jednak w przypadku łysienia neurotycznego wypadanie włosów następuje samoistnie, zaś w przypadku trichotillomanii włosy są przez daną osobę wyrywane.