Częstym pytanie dotyczącym systemów jest ich montaż. Dziś w ramach porady odpowiadamy na pytanie o samodzielność w zakładaniu systemu.

Czy będę umiała sama zakładać system włosów?

Są różne metody mocowania systemu. Większość z nich charakteryzuje się tym, że można swobodnie samemu zakładać i zdejmować uzupełnienie, oczywiście po wcześniejszym poinstruowaniu jak to odpowiednio robić. Dzięki zastosowaniu odpowiednich mechanizmów, nie jest to trudne, przez co można swobodnie i samodzielnie zakładać i zdejmować system kiedy tylko jest tego potrzeba.